“Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców
Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II”
Aktualności
KOMUNIKAT
21.08.2017

Burmistrz Miasta Mrągowo, informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca w ramach trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Życzenia Świąteczne
14.04.2017

Nasz projekt

Projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” ma na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta Mrągowo, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 35 gospodarstw domowych, przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

 

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z galerią projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.