“Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców
Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II”
Aktualności
Zakończenie projektu
22.08.2018

Gmina Miasto Mrągowo zakończyła w dniu 31.07.2018 r. realizację projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym".

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji życiowej osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Mrągowo, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, poprzez zapewnienie komputera z dostępem do Internetu dla 50 gospodarstw domowych.

KOMUNIKAT
21.08.2017

Burmistrz Miasta Mrągowo, informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca w ramach trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Nasz projekt

Projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” ma na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta Mrągowo, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 35 gospodarstw domowych, przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

 

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z galerią projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.