“Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców
Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II”
Aktualności
Zapytanie ofertowe
23.11.2018

Zapytanie ofertowe na serwisowanie sprzętu komputerowego oraz na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych, biorących udział w projektach pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II i III”

KOMUNIKAT
07.11.2018

Burmistrz Miasta Mrągowo, informuje, że Gmina Miasto Mrągowo rozpoczęła rekrutację uzupełniającą w ramach trwałości projektu pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja III”.

Nasz projekt

Projekt pn. „Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – edycja II” ma na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta Mrągowo, poprzez zapewnienie zestawów komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu dla 35 gospodarstw domowych, przede wszystkim zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

 

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z galerią projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.